Yasal uyarı

Bu web sitesinde yer alan bilgiler sadece şirketimizi (şirket bilgilerine bakınız), ürünlerimizi ve hizmetlerimizi sunmak içindir. Bilgilerimiz, mevcut bilgi ve tecrübemize dayanarak bilgimizin en iyisine dayanmaktadır. Bununla birlikte, bizim sorumluluğumuzda hiçbir sorumluluk ya da diğer yasal sorumluluk kabul edilmez ve özellikle eksiksizlik, doğruluk ve sürekli kullanılabilirlik gibi her türlü beyan ve garantiyi açıkça reddederiz. Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak, açık veya zımni veya hukuki bakımdan garanti verilip verilmediğine dair herhangi bir garanti verilmemektedir.
Kullanmadan önce bu web sitesinden elde edilen bilgilerin profesyonel olarak doğrulanmasını öneririz. Bu web sitesinin kullanıcıları web sitesine ve içeriğine kendi riski altında erişmeyi kabul eder. Bu sitenin kullanımı ile bağlantılı olarak doğabilecek herhangi bir zarar veya doğanın zarar görmesi için sorumluluk üstlenmemekteyiz, ancak bu tür bir zararın kasıtlı olarak neden olmadığına ve bizim tarafımızdan daha fazla zorunlu yükümlülüğümüz olmamasına rağmen.

Telif Hakları ve Fikri Mülkiyet Hakları

Bu web sitesinin içeriği, özellikle tüm metinler, resimler, grafikler, logolar, web kamerası görüntüleri, ses, video ve animasyon dosyaları ile bunların düzenlemeleri (burada “İçerik”), telif hakkı yasalarına ve fikri mülkiyet haklarını koruyan diğer yasalara tabidir. .


İçerik, telif hakkı yasaları kapsamında izin verilmedikçe çoğaltılamaz, yayılamaz, değiştirilemez ve / veya kamuya açıklanamaz. Özellikle, İçeriğin diğer web sitelerinde kullanımı yasaktır. İçeriğin özel kullanım için kopyaları telif haklarımıza referans göstermelidir.


Hyperlinkler yalnızca önceden izin aldıktan sonra bu siteye ayarlanmış olabilir. Bu izni almak için, lütfen "Şirket Bilgileri" nde adı verilen bu web sitesinin iletişim sorumlusuna başvurun.

Bu web sitesi fikri mülkiyet haklarına, yani ticari markalara ve patentlere herhangi bir kullanım hakkı vermemektedir. Açık yazılı izin olmaksızın, ticari kullanım sınırlaması olmaksızın, bu tür kullanımlar yasaklanmıştır ve geçerli yasaların ihlali anlamına gelir.

Aksi belirtilmedikçe veya başka bir şekilde tanımlanamazsa, bu web sitesinde bahsedilen veya kullanılan tüm markalar ve logolar, sembolle işaretlenmiş olsun ya da olmasın, Evonik grubunun yasal olarak korunan ticari markalarıdır. Bu özellikle EVONIK ticari adı için geçerlidir.


© Mart 2017, Evonik Industries AG